Texto de apoio à Proposta D de modelo Organizativo da APRe!

15